Korekta sprawozdania z przejrzystości za 2022

SPRAWOZDANIE z przejrzystości BSZR w KĘTACH za 2022 rok-PIBR 1712 30.04.2023 3.01.2024-sig-sig

Sprawozdanie z przejrzystości FA 1712 za 2023

SPRAWOZDANIE z przejrzystości BSZR w KĘTACH za 2023 rok-PIBR 1712 30.04.2024-sig-sig

SPRAWOZDANIE z przejrzystości BSZR w KĘTACH za 2022 rok-PIBR 1712 30.04.2023 3.01.2024-sig-sig

Sprawozdanie z przejrzystości za 2022 BSZR KĘTY 1712

Sprawozd anie z przejrzystości za 2022 BSZR KETY 1712 30.04.2023-sig

Sprawozdanie z przejrzystości za 2020 rok

Spis treści:

Opis formy prawnej i struktury własnościowej firmy audytorskiej BSZR-1712 Opis struktury zarządzania BSZR Opis wewnętrznego systemu kontroli jakości firmy audytorskiej-BSZR-1712 oraz oświadczenie Zarządu na temat skuteczności funkcjonowania takiego systemu Wskazanie, kiedy odbyła się ostatnia kontrola zapewnienia jakości, o której mowa w art. 26 Wykaz jednostek interesu publicznego, na . . . → Czytaj dalej

Sprawozdanie z przejrzystości BSZR za 2018

Sprawozdanie z przejrzystości BSZR za 2018

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI za 2018 rok BESKIDZKIEGO SPÓLDZIELCZEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO- FIRMY AUDYTORSKIEJ NR 1712 z siedzibą w Kętach ul. Jana III Sobieskiego 16 BSZR-1712 str. 1 Spis treści: 1. Opis formy prawnej i struktury własnościowej firmy audytorskiej BSZR-1712 2. Opis struktury zarządzania BSZR 3. Opis wewnętrznego systemu kontroli . . . → Czytaj dalej

sprawozdanie za 2016 rok wg art 88 ustawy o podmiotach uprawnionych

SPRAWOZDANIE Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego W Kętach Ul. Jana III Sobieskiego 16 w treści zgodnej z wymaganiami art. 88 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym za 2016 rok I. Informacje dotyczące formy organizacyjno–prawnej oraz struktury . . . → Czytaj dalej

KONTROLA KKN

Ostatnia kontrola z ramienia Krajowej Komisji Nadzoru w Beskidzkim Spółdzielczym Związku Rewizyjnym w Kętach została przeprowadzona w okresie 30-05-2016 d0 2-06-2016

Sprawozdanie wg art 88 pkt 1 za 2015

SPRAWOZDANIE

Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego W Kętach Ul. Jana III Sobieskiego 16

w treści zgodnej z wymaganiami art. 88 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o

biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania

sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

Informacje dotyczące formy organizacyjno–prawnej oraz struktury własnościowej: Nazwa: BESKIDZKI SPÓŁDZIELCZY . . . → Czytaj dalej

FINANSE 2014

W roku 2014 Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny zrealizował 32 audyty obligatoryjne sprawozdań finansowych banków spółdzielczych i jeden fakultatywny.

Przychody z audytów wyniosły 331 600,00