Sprawozdanie z przejrzystości za 2020 rok

Spis treści:

Opis formy prawnej i struktury własnościowej firmy audytorskiej BSZR-1712 Opis struktury zarządzania BSZR Opis wewnętrznego systemu kontroli jakości firmy audytorskiej-BSZR-1712 oraz oświadczenie Zarządu na temat skuteczności funkcjonowania takiego systemu Wskazanie, kiedy odbyła się ostatnia kontrola zapewnienia jakości, o której mowa w art. 26 Wykaz jednostek interesu publicznego, na . . . → Czytaj dalej

Sprawozdanie z przejrzystości BSZR za 2018

Sprawozdanie z przejrzystości BSZR za 2018

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI za 2018 rok BESKIDZKIEGO SPÓLDZIELCZEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO- FIRMY AUDYTORSKIEJ NR 1712 z siedzibą w Kętach ul. Jana III Sobieskiego 16 BSZR-1712 str. 1 Spis treści: 1. Opis formy prawnej i struktury własnościowej firmy audytorskiej BSZR-1712 2. Opis struktury zarządzania BSZR 3. Opis wewnętrznego systemu kontroli . . . → Czytaj dalej

sprawozdanie za 2016 rok wg art 88 ustawy o podmiotach uprawnionych

SPRAWOZDANIE Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego W Kętach Ul. Jana III Sobieskiego 16 w treści zgodnej z wymaganiami art. 88 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym za 2016 rok I. Informacje dotyczące formy organizacyjno–prawnej oraz struktury . . . → Czytaj dalej

KONTROLA KKN

Ostatnia kontrola z ramienia Krajowej Komisji Nadzoru w Beskidzkim Spółdzielczym Związku Rewizyjnym w Kętach została przeprowadzona w okresie 30-05-2016 d0 2-06-2016

Sprawozdanie wg art 88 pkt 1 za 2015

SPRAWOZDANIE

Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego W Kętach Ul. Jana III Sobieskiego 16

w treści zgodnej z wymaganiami art. 88 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o

biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania

sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

Informacje dotyczące formy organizacyjno–prawnej oraz struktury własnościowej: Nazwa: BESKIDZKI SPÓŁDZIELCZY . . . → Czytaj dalej

FINANSE 2014

W roku 2014 Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny zrealizował 32 audyty obligatoryjne sprawozdań finansowych banków spółdzielczych i jeden fakultatywny.

Przychody z audytów wyniosły 331 600,00

FINANSE 2015

W roku 2015 Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny zrealizował 30 badań obligatoryjnych sprawozdań finansowych w bankach spółdzielczych.

Z tego tytułu przychody wyniosły 299 900,00

FINANSE 2013

W ROKU 2013 BESKIDZKI SPÓŁDZIELCZY ZWIĄZEK REWIZYJNY ZREALIZOWAŁ 33 BADANIA OBLIGATORYJNE

PRZYCHODY OSIĄGNIĘTE za ten okres z tytułu audytów wyniosły 327 300,00

FINANSE 2012

W ROKU 2012 BESKIDZKI SPÓŁDZIELCZY ZWIĄZEK REWIZYJNY w KĘTACH zrealizował 34 badania obligatoryjne

i 1 badanie fakultatywne.

lp. Przychody z tytułu badań obligatoryjnych przychód z tytułu audytu fakultatywnego razem 1 340 500,00 4 000,00 344 . . . → Czytaj dalej

Finanse 2009

Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny osiągnął w roku 2009 przychody z tytułu czynności rewizji finansowej w wysokości 296 tys. zł

Kęty 31-03-2010