Sprawozdanie wg art 88 pkt 1 za 2015

SPRAWOZDANIE

Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego W Kętach Ul. Jana III Sobieskiego 16

w treści zgodnej z wymaganiami art. 88 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o

biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania

sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

Informacje dotyczące formy organizacyjno–prawnej oraz struktury własnościowej: Nazwa: BESKIDZKI SPÓŁDZIELCZY ZWIĄZEK REWIZYJNY ul. Jana III Sobieskiego 16

32-650 Kęty

Numer w KRS: . . . → Czytaj dalej

FINANSE 2014

W roku 2014 Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny zrealizował 32 audyty obligatoryjne sprawozdań finansowych banków spółdzielczych i jeden fakultatywny.

Przychody z audytów wyniosły 331 600,00

FINANSE 2015

W roku 2015 Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny zrealizował 30 badań obligatoryjnych sprawozdań finansowych w bankach spółdzielczych.

Z tego tytułu przychody wyniosły 299 900,00

Umowy za 2015 rok

LP. BANK SPÓŁDZIELCZY NR UMOWY DATA UMOWY

1 BS JAWORZNO 3/2013-2015 19.12.2013 2 BS ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 2/2013-2015 31.10.2013 3 BS KSIĘŻPOL 1/2013-2015 31.10.2013 4 BS SŁOMNIKI 11/2013-2015 19.12.2013 5 BS SWIDNICA 12/2013-2015 19.12.2013 6 BS KAMIENNA GÓRA 14/2013-2015 19.12.2013 7 BS BUSKO- ZDRÓJ 21/2013-2015 19.12.2013 8 BS BISZCZA 4/2014-2016 1,12,2014 9 BS ZAGAŃ 10/2014-2016 17.12.2014 . . . → Czytaj dalej

KONTROLA KNA -07-2012

W drugiej dekadzie lipca 2012 roku miała miejsce kontrola w BSZR w Kętach przeprowadzona przez kontrolerów KKA. 10.08.2012. Związek otrzymał wystąpienie pokontrolne. Zalecenia z tej kontroli zostały wprowadzone z dniem 1.01.2013. Stosowna informacja dla KKN została przesłana przez Zarząd Związku

FINANSE 2013

W ROKU 2013 BESKIDZKI SPÓŁDZIELCZY ZWIĄZEK REWIZYJNY ZREALIZOWAŁ 33 BADANIA OBLIGATORYJNE

PRZYCHODY OSIĄGNIĘTE za ten okres z tytułu audytów wyniosły 327 300,00

UMOWY 2013

LP BANK SPÓŁDZIELCZY NR UMOWY DATA UMOWY 1 BS CYCÓW 12/2011-2013 7-XI-2011 2 BS GILOWICE 3/2011-2013 10-XI-2011 3 BS JAWOR 16/2011-2013 19-XII-2011 4 BS KŁODZKO 17/2011-2013 19-XII-2011 5 BS OBSZA 25/2011-2013 19-XII-2011 6 BS WEGIERSKA GÓRKA 18/2011-2013 19-XII-2011 7 BS WILAMOWICE 19/2011-2013 19-XII-2011 8 BS ZAGAŃ 7/2011-2013 10-XI-2011 9 BS BISZCZA 9/2011-2013 10-XI-2011 10 . . . → Czytaj dalej

FINANSE 2012

W ROKU 2012 BESKIDZKI SPÓŁDZIELCZY ZWIĄZEK REWIZYJNY w KĘTACH zrealizował 34 badania obligatoryjne

i 1 badanie fakultatywne.

lp. Przychody z tytułu badań obligatoryjnych przychód z tytułu audytu fakultatywnego razem 1 340 500,00 4 000,00 344 . . . → Czytaj dalej

UMOWY 2012

LP BANK SPÓŁDZIELCZY ROK NA KTÓRY ZAWARTO UMOWE DATA UMOWY 1 2 3 1 BS CYCÓW 2011-2013 7-XI-2011 2 BS GILOWICE 2011-2013 10-XI-2011 3 BS JAWOR 2011-2013 19-XII-2011 4 BS KŁODZKO 2011-2013 19-XII-2011 5 BS OBSZA 2011-2013 19-XII-2011 6 BS WEGIERSKA GÓRKA 2011-2013 19-XII-2011 7 BS WILAMOWICE 2011-2013 19-XII-2011 8 BS ZAGAŃ 2011-2013 10-XI-2011 . . . → Czytaj dalej

UMOWY 2011

WYKAZ OBOWIAZUJĄCYCH UMÓW BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2011 ROK ABS ANDRYCHÓW UMOWA 1-2011 BS BIŁGORAJ UMOWA 20-2011 BS BISZCZA UMOWA 9-2011-2013 BS BRZEG UMOWA 21-2011 BS BUSKO -ZDRÓJ UMOWA 20-2010-2012 BS CYCÓW UMOWA 12-2011-2013 BS GILOWICE UMOWA 3-2011-2013 BS GŁOGÓW . . . → Czytaj dalej