Finanse 2009

Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny osiągnął w roku 2009 przychody z tytułu czynności rewizji finansowej w wysokości 296 tys. zł

Kęty 31-03-2010