FINANSE 2014

W roku 2014 Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny zrealizował 32 audyty obligatoryjne sprawozdań finansowych banków spółdzielczych i jeden fakultatywny.

Przychody z audytów wyniosły 331 600,00

FINANSE 2015

W roku 2015 Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny zrealizował 30 badań obligatoryjnych sprawozdań finansowych w bankach spółdzielczych.

Z tego tytułu przychody wyniosły 299 900,00