Sprawozdanie wg art 88 pkt 1 za 2015

SPRAWOZDANIE

Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego W Kętach Ul. Jana III Sobieskiego 16

w treści zgodnej z wymaganiami art. 88 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o

biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania

sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

Informacje dotyczące formy organizacyjno–prawnej oraz struktury własnościowej: Nazwa: BESKIDZKI SPÓŁDZIELCZY . . . → Czytaj dalej