sprawozdanie za 2016 rok wg art 88 ustawy o podmiotach uprawnionych

SPRAWOZDANIE Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego W Kętach Ul. Jana III Sobieskiego 16 w treści zgodnej z wymaganiami art. 88 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym za 2016 rok I. Informacje dotyczące formy organizacyjno–prawnej oraz struktury . . . → Czytaj dalej