FINANSE 2010

W roku 2010 BSZR-1712 UZYSKAŁ Z TYTUŁU CZYNNOŚCI REWIZJI FINANSOWEJ PRZYCHODY NETTO W WYSOKOŚCI 321 950,00

ZREALIZOWANE USŁUGI DOTYCZYŁY BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W 34 BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH.