FINANSE 2011

W ROKU 2011 BSZR  w KĘTACH z tytułu wykonanych usług rewizji finanowej( tylko badania sprawozdań finansowych banków spółdzielczych w 31 jednostkach uzyskał przychody w wysikości 310.600,00 netto w tym 1 audyt środroczny)