O nas

Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny w Kętach

ul. Jana III Sobieskiego 16
32-650 Kęty

Zakres działalności:

 • Badanie sprawozdań finansowych
 • Przeglądy śródroczne sprawozdań finansowych
 • Lustracje problemowe i pełne

Zarząd

 • Stanisław Michalski- Prezes Zarządu-biegły rewident 2510
 • Adam Lesiak-Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza

 • Józef Garbacz – Przewodniczący
 • Krzysztof Kochański – Zastępca Przewodniczącego
 • Roman Białek – Sekretarz

Komisja Rewizyjna

 • Małgorzata Matusiak – Członek
 • Adam Kajstura – Członek
 • Roman Białek- Przewodniczący

BIEGLI REWIDENCI:

 • Stanisław Michalski-2510
 • Irena Kantorska -9867
 • Krystyna Szafruga – 10600