Przeprowadzone kontrole

OSTATNIA KONTROLA Z RAMIENIA KOMISJI NADZORU KIBR

Ostatnia kontrola z ramienia Komisji Nadzoru miała miejsce w listopadzie  2014 roku.