Zasady

Informacje o zasadach wynagradzania kluczowych biegłych rewidentów oraz członków zarządu.

Członkowie Zarządu zatrudnieni na etatach są wynagradzani wg 2 stopniowego systemu:

z tytułu pełnionej funkcji maja zawarte umowy o pracę z wynagrodzeniem zasadniczym płatnym miesiecznie oraz premię  kwartalną ustalana przez Rade Nadzorczą

Kluczowi biegli rewidenci wynagradzani są  prowizyjnie wg wykonanych badań.

KETY 31-03-2010